UKR | RUS | ENG
Для зручності депонентів яким відкриті рахунки в ЦП в процесі дематеріалізації та можливості отримання дивідендів просимо скористатися можливостями файла наданого в кінці цієї сторінки

Загальна інформація


Повна назва (наіменування)
Товариство з обмеженною відповідальністю „Підприємство „Росан – Цінні папери”
Скорочене найменування
ТзОВ „Підприємство „Росан-Цінні папери”
Місцезнаходження (Юридична адреса)
Україна, 79035, м. Львів, вул. Пасічна, 135
Контакти

Торговий департамент
+380 (32) тел.294-87-77, факс 294-87-75
Загальний відділ
+380 (32) тел.240-53-21, факс 222-53-87
Депозитарный департамент
+380 (32) тел.294-87-76, факс 294-87-75
Сайт
www.rosan-cp.com.ua
Електронна пошта
e-mail: office@rosan-cp.com.ua
Поштова адреса
Україна, 79035, м. Львів, вул. Пасічна, 135
Код ЕДРПОУ
22335534
Ліцензії Національної комисії з цінних паперів та фондового ринку України на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів – діяльності з торгівлі цінними паперами та депозитарна діяльність депозитаної установи:

Брокерська діяльність
серії АЕ № 376972 від 17 жовтня 2012 року
Дилерська діяльність
серії АЕ № 376973 від 17 жовтня 2012 року
Андеррайтинг
серії АЕ № 376974 від 17 жовтня 2012 року
Депозитарна діяльність депозитарної установи 
серії АЕ № 263310 від 12 жовтня 2013 року
Рахунок в ПАТ "Національний депозитарій України"
№ 100024-UA40400200
Код МДО
 400200
ІНП
223355313040
Банківські реквізити
п/р 26508000000004 в ПАТ „ВіЕсБанк” м. Львів, МФО 325213, м.Львів, вул.Грабовського 11Історія


ТзОВ „Підприємство „Росан – Цінні папери” було засноване 4 жовтня 1994 року.


Місія товариства полягає у здійсненні діяльності з випуску та обігу цінних паперів, купівлі-продажу і зберіганні прав на цінні папери та у сприянні становленню фондового ринку України, створенні сприятливого інвестиційного клімату в державі.

Предметом діяльності товариства є випуск цінних паперів (андеррайтинг); комісійні (брокерські) операції з цінними паперами; комерційні (дилерські) операції з цінними паперами; депозитарна (кастодіальна) діяльність депозитарної установи; управління портфелем акцій; консалтинг; інформаційна, зовнішньоекономічна, науково-дослідна, рекламно-видавнича та інша діяльність, пов’язана з випуском, обігом та зберіганням прав на цінні папери та інших фондових цінностей.


ПерсоналРосанЦінні папери є висококваліфікованим, усі працівники пройшли відповідну сертифікацію для роботи, пов’язаної з проведенням ринкових операцій з цінними паперами. Кожні три роки спеціалісти проходять курси щодо роботи на фондовому ринку та поновлюють сертифікат. Це безперечно забезпечує високий рівень обслуговування наших клієнтів.


ТзОВ “Підприємство “Росан-Цінні папери” надає своїм клієнтам повний спектр брокерсько-дилерських послуг на фондовому ринку України.


Основні напрямки діяльності 

- андеррайтинг - діяльність з випуску та розміщення цінних паперів
- брокерська -
комісійна діяльність з цінними паперами полягає в укладенні угод щодо цінних паперів, які передбачають оплату цінних паперів проти їх поставки новому власнику на підставі договорів доручення чи комісії:

 • посередницькі послуги щодо купівлі цінних паперів
 • посередницькі послуги щодо продажу цінних паперів
 • посередницькі послуги щодо обміну цінних паперів
- дилерська - комерційна діяльність з цінними паперами полягає в укладенні угод щодо цінних паперів, які передбачають оплату цінних паперів проти їх поставки новому власнику від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу третім особам, крім випадків передбачених законодавством;


- професійна діяльність депозитарної установи;

- інформаційна, зовнішньоекономічна, науково-дослідна, рекламно-видавнича, консалтингова та інша діяльність, пов`язана з випуском та обігом цінних паперів та інших фондових цінностей (в тому числі операції, пов`язані з управлінням (розпорядженням) цінними паперами клієнтів, виходячи з договірних умов між клієнтами та ТзОВ “Підприємство “Росан-Цінні папери”).

Участь у професійних об'єднаннях, фондових біржах та депозитаріях:

 • Перша фондова торгівельна система (ПФТС);
 • Київська фондова біржа (КМФБ);
 • Міжрегіональний фондовий союз (МФС);
 • Луганська фондова біржа (ЛФБ);
 • Національний депозитарій України ( НДУ);
 • Фондова секція Української Міжбанківської валютної біржі (УМВБ);
 • Строкова секція Української Міжбанківської валютної біржі (УМВБ);
 • Професійна асоціація реєстраторів та депозитаріїв (ПАРД)
 • Асоціація "Українські фондові торгівці"
 • Асоціація "Фондове Партнерство"
Індивідуальний підхід до інтересів клієнтів дозволяє проводити гнучку тарифну політику, відмовитись від абонентної плати, плати за зберігання прав на цінні папери, комплексно підходити до оплати послуг депозитарної установи та торгівця цінних паперів при обслуговуванні торгівцем цінних паперів, які знаходяться на зберіганні на рахунках „Росан – Цінні Папери ”, зменшувати затрати клієнтів при проведенні операцій між депонентами „Росан – Цінні Папери”.

 

 

 

Документи