UKR | RUS | ENG
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОДИ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата (рік, місяць, число)
 

 
 
01
Підприємство
Підприємство "Росан - цінні папери"
 

за ЄДРПОУ
 

22335534
Територія
Сихівський
 

за КОАТУУ
 

 
Організаційно-правова форма господарювання
ТзОВ
 

за КОПФГ
 

 
Орган державного управління
 
 

за СПОДУ
 

 
Вид економічної діяльності
Біржові операції з фондовими цінностями
 

за КВЕД
 

66.19
Середня кількість працівників1
 
 

 

 

 
Одиниця виміру: тис. грн.
 

 

 

 

 

 
Адреса
79035, м. Львів, вул. Пасічна, 135, оф.406
 

 

 

 

 

 

 

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 

 

 

 

 

 

 

 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 

 

 

V
 

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баланс
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на
31 грудня
20
12
р.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма N 1 
 

 

 

Код за ДКУД  
1801001