UKR | RUS | ENG
Операції з купівлі-продажу цінних паперів проводиться на біржевому та позабіржевому ринку України.
          ТОВ «Росан-Цінні Папери» здійснює професійну діяльність з торгівлі цінними паперами на фондовому ринку України на підставі наступних ліцензій Національної Комісії з Цінних Паперів та фондового ринку України ( НКЦПФР):

1.      Брокерська діяльність – Ліцензія  серія АЕ № 376972 від "17" жовтня 2012 року, строк дії - необмежений

2.      Ділерська діяльність -   Ліцензія  серія АЕ № 376973 від "17" жовтня 2012 року, строк дії - необмежений

3.      Андеррайтинг  -           Ліцензія  серія АЕ № 376974 від "17" жовтня 2012 року, строк дії - необмежений


Послуги з купівлі – продажу цінних паперів (надалі ЦП) надаються:

  • Фізичним особам–резидентам України
  • Юридичним особам–резидентам України
  • Фізичним особам–нерезидентам України
  • Юридичним особам–нерезидентам України
Купівля-продаж ЦП проводиться на підставі одноразових договорів комісії/доручення або на підставі договорів на брокерське обслуговування