UKR | RUS | ENG
 Умови та порядок

ТОВ „Росан – Цінні папери” здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи згідно ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АЕ № 263310 від 12 жовтня 2013 року, термін дії ліцензії не обмежений.


Обслуговування клієнтів (депонентів) депозитарного департаменту РЦП проводиться на підставі внутрішніх документів та нормативних документів НКЦПФР.


Рух прав на цінні папери депонентів  здійснюється через наступні  депозитарії:

            Національний депозитарій України ( НДУ ).


Депонентам надається повний спектр операцій пов'язаних із зберіганням і рухом цінних паперів українських емітентів на фондовому ринку: 

 • формування та подання облікових реєстрів;
 • облік обтяження (блокування) цінних паперів;
 • отримання доходів по цінних паперах, які обліковуються у зберігача, з подальшим перерахування на рахунки власників;
 • повідомлення акціонерів про загальні збори, підготовка та проведення загальних зборів акціонерних товариств;
 • проведення через кліринговий депозитарій угод з цінними паперами за схемою „Поставка проти оплати”;
 • участь у загальних зборах акціонерів за дорученням клієнта;
Послуги зберігача цінних паперів надаються:

 • фізичним особам;
 • юридичним особам;
 • банкам;
 • інвестиційним компаніям;
 • торгівцям цінними паперами;
 • емітентам;
 • фізичним особам – нерезидентам
 • юридичним особам – нерезидентам.


Для проведення депозитарних операцій з цінними паперами депоненти надають наступні документи:

 • Фізичні особи нерезиденти України – Перелік документів
 • Юридичні особи нерезиденти України – Перелік документів